Christopher Alm

Christopher Alm, direktør Skt. Petri (foto Nordic Hotels & Resort)

Tiltrådt som hoteldirektør for Skt. Petri, maj 2021

Kommer fra stilling som hoteldirektør hos Generator Copenhagen